Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma

A VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ szakmai oktatás során a szakmajegyzéken szereplő új szakmát lehet megszerezni, amely a GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazatba tartozik.

 

Képzéseinkre a Szakképzési Jelentkezési Rendszeren keresztül jelentkezhet.
(A jelentkezési felület használatában az alábbi videó, illetve szöveges leírás nyújt segítséget.)

 

Tájékoztató a GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazatról:

A szakmaterület a közgazdasági és az ügyviteli területeket foglalja magába. A képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember utánpótlást. A képzés során a pénzügyi-számviteli, valamint a vállalkozási ügyvitel választható szakirányoknak köszönhetően a fiatalok megismerkednek e területek sajátosságaival. A tanulmányok során a tanulókban kialakul, illetve erősödik a precizitás, a rendszerszemlélet, valamint megismerik az üzleti kommunikáció alapjait, kapcsolatokat építhetnek ki akár jövőbeni munkahelyeikkel is.

 

Az ágazati képzés befejezését követően (5 éves képzésben a 2. év végén, 2 éves képzésben az első képzési év félévekor) ágazati alapvizsgát kell tenni, amely két részből áll:

 • egy írásbeli vizsgából (Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga, 60 perc) és
 • egy gyakorlati vizsgából (Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga, 90 perc).

Az ágazati alapvizsga részletes tartalmát a képzési és kimeneti követelmények dokumentuma (ld. lejjebb) határozza meg.

 

A VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

 

A szakma szakmajegyzék szerinti azonosító száma: 5 0411 09 02.

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

 

A képzésre vonatkozó tartalmi követelmények:

 

Kompetenciaelvárás: agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat;
 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;
 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;
 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

 

Ma oktatjuk a jövőt, mi oktatjuk a jövő szakembereit!

 

A szakképzés 4.0 bevezetésével új lehetőségek nyílnak meg a szakképzés terén. A jó iskola- és pályaválasztással hosszú távon alapozhatod meg a jövődet! A megújuló szakképzés sokféle irányból érkező fiatal számára teszi lehetővé, hogy a szándékaikhoz és készségeikhez legjobban illeszkedő, a munkaerőpiacon jól értékesíthető tudást sajátíthassák el. Ha a szakképzést választod, nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartanod, hiszen a technikusok és a mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet.

 

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

 

A képzés befejezését követően a fiatal az ágazat elnevezésének megfelelő, gazdálkodási és menedzsment alapszakon tanulhat tovább a felsőoktatásban, amelyet elvégezve rendkívül széles a választható szakmák, betölthető állások köre (lásd a mellékelt szakmafelhőt).

(Forrás: felvi.hu)

 

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra