Könyvtár

Könyvtárostanárok

 

Fajnár Katalin és Atlasz Henrikné tanárnők

 

Nyitva tartás

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
9:40 – 13:40 8:50 – 14:30 8:00 – 13:35 8:55 – 14:30 9:50 – 11:45

 

A könyvtárhasználat rendje

 

1. A könyvtár használóinak köre

Az intézményi könyvtárat az iskola tanulói, oktatói és nem oktató dolgozói használhatják.

 

2. A beiratkozás módja

A beiratkozás a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, amelynek megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik. A könyvtár a személyes adatok közül csak a nevet, az osztályt és az intézményi e-mail címet tartja nyilván, a többi adatról szükség esetén az osztályfőnöknél lévő tanulói adatlapokból tájékozódnak a könyvtárosok.

 

3. A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A könyvek és más dokumentumok kölcsönzése, olvasótermi használata, a folyóiratok, a különféle elektronikus katalógusok, online adatbázisok, az internet használata, a dokumentumok szkennelése térítésmentes. A számítógépes nyomtatásért és a fénymásolásért a mindenkor érvényes árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni.
A könyvtár egyben olvasótermi funkciót is ellát, ezért a könyvtár szolgáltatásait csak úgy lehet igénybe venni, hogy az ne zavarja a többi olvasó munkáját, az egyéni tanulást.
A könyvtárban, ahogy az egész intézményben, tilos dohányozni, nyílt lángot használni!
Az állományt és a helyiséget – amennyire a lehetőségek engedik – védeni kell a fizikai behatásoktól, rongálás és szemetelés tilos!
A könyvtárban a kabátot, táskát az erre a célra szolgáló fogason kérjük elhelyezni.

 

A könyvtár szolgáltatásai

 

1. Kézikönyvek, nem nyomtatott dokumentumok helyben használata

Az intézményi könyvtár dokumentumai közül csak helyben használható a kézikönyvtári állományrész (pl. szótárak, lexikonok), a folyóiratok, valamint az audiovizuális és elektronikus dokumentumok (CD-k, DVD-k), könyvtári letét, amelyek a katalógusban jelzett tantermekben találhatóak. A csak helyben használható dokumentumokat a beiratkozottak egy-egy tanítási órára, indokolt esetben 1-2 napra kikölcsönözhetik.

 

2. Dokumentumok és tartós tankönyvek kölcsönzése

Dokumentumot csak a megfelelő dokumentálást követően lehet a könyvtárteremből kivinni.
A kölcsönzési idő 3 hét, amely kérésre meghosszabbítható, a tartós tankönyvek egész tanévben a tanulónál maradhatnak. Keresett dokumentumok esetében a könyvtáros rövidebb kölcsönzési határidőt is megállapíthat. Lehetőség van könyvek előjegyzésére is szóban.
A kölcsönzött dokumentumokat a tanulmányok befejeztével kell visszahozni. A nyári szünet idejére kiadott kötelező olvasmányok kölcsönzését a könyvtárossal történő személyes egyeztetés előzi meg.
Az elvesztett, illetve vissza nem szolgáltatott pótolható dokumentumokat a használónak másik példánnyal kell pótolnia. Ez lehet újonnan megvásárolható vagy használt, de még jó állapotban levő példány.

 

3. Könyvtárbemutató, könyvtárismertető és könyvtárhasználatra épülő tanórák, és szakköri foglalkozások előkészítése és megtartása

Az osztályok, tanulócsoportok és szakköri csoportok részére a könyvtárostanár és a szaktanárok könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.
Egyéb szakórák, foglalkozások megtartására a könyvtári nyitva tartásnak megfelelő időpontban, előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához, ha szükséges.

 

4. Számítógépes informatikai szolgáltatások

A könyvtárban elhelyezett tanulói számítógépek a könyvtár saját elektronikus katalógusában és más adatbázisokban, valamint az interneten történő keresésre, illetve az önálló tanulás támogatására szolgálnak.

 

5. Online könyvtári szolgáltatások

A HunTéka integrált könyvtári rendszer az OPAC-ja révén lehetőséget biztosít az iskolai könyvtár állományában való keresésre.

 

6. Fénymásolás, szkennelés és nyomtatás

A könyvtár rendelkezik fénymásolóval /szkennerrel/ nyomtatóval, így lehetőség van azok önkiszolgáló és önköltséges használatára. Ehhez a tanuló segítséget kérhet, de a könyvtáros tájékoztató tevékenysége, illetve a kölcsönzés mindig elsőbbséget élvez.

 

7. Tájékoztatás

Az intézményi munkához kapcsolódó irodalom felkutatásában és a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, az általuk nyújtott szolgáltatásokról való tájékoztatás a nyitva tartási időben.

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra