Szakképzés

A 2022/2023. tanévre tervezett, érettségi vizsgát követően megszerezhető szakmák és szakképesítések

 

Tervezett szakmai kínálatunk a tanulni vágyó fiataloknak és felnőtteknek a 2022/2023. tanévre

 

 

Általános információk

 

Az iskolában folyó szakmai oktatást kétféle formában szervezzük: nappalin és felnőttek szakmai oktatásában.

 

NAPPALI oktatás – tanulók

 • tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és a rájuk vonatkozó alapvető szabályokat a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 53-72.§-ai tartalmazzák
 • az oktatás időtartama: 2 év
 • az oktatás időbeli beosztása: heti 35 órában, hétköznapokon kb. 8 és 15.30 között, heti ciklikus órarenddel
 • Nappali oktatásra azok jelentkezhetnek, akik még nem töltötték be a 25. életévüket!

 

FELNŐTTEK szakmai oktatása – képzésben részt vevő személyek

 • munka mellett is végezhető oktatási forma
 • felnőttképzési jogviszony jön létre és felnőttképzési szerződést kell kötni a beiratkozóval
 • az Szkt.-ben és az e törvény végrehajtására kiadott 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben (Szkr. ) meghatározott eltéréssel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény előírásai érvényesek
 • az oktatás időtartama: 2 év
 • az oktatás időbeli beosztása: az oktatás (nyelvi előképzettségtől és a választott szakmai képzéstől függően) két hétköznapon (hétfőn és szerdán 15.30-tól) és szombaton (8.30-tól), kb. heti 18-21 órában folyik

 

A tanuló, illetve képzésben részt vevő személy korábbi tanulmányait, megszerzett ismereteit és gyakorlatát az adott szakmai oktatásra előírt – megegyező tartalmú  – követelmények teljesítésébe be  kell számítani, így lehetőség nyílik arra is, hogy a már folyó 2 éves szakmai oktatás második évére csatlakozzon be a jelentkező vagy a 2 éves oktatásban felmentést kapjon egyes tananyagegységek / tantárgyak teljesítése alól, ezzel a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.

 

A jelentkezéssel kapcsolatos fontos időpontokat az oldal végén találja.

 

SZAKMAJEGYZÉK szerinti szakmák

 

Gimnáziumi vagy más ágazatban szerzett érettségi vizsgával rendelkezők a technikumi kerettanterv szerint az alábbi szakmákat szerezhetik meg 2 év alatt nappali szakmai oktatásban vagy munka mellett végezhető, felnőttek szakmai oktatásában.

 

A szakmajegyzék szerinti szakmai oktatás két részből áll: ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból, amelyben az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával, a szakirányú oktatás a szakmai vizsgával zárul.

Az ágazati alapvizsga

 • állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák szabályai szerint kell azt megszervezni és lebonyolítani;
 • a 2 éves szakképzésben az első évfolyam első félévének végén szervezzük, amelynek tartalmát az egyes szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei (KKK) rögzítik;
 • mindhárom ágazatunk esetén két részből állnak: egy írásbeli és egy gyakorlati vizsgatevékenységből;
 • akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgatevékenység esetén legalább 40%-os eredmény ér el.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit.

 

A sikeres ágazati alapvizsgát követően van lehetőség duális képzésben részt venni, amely során a szakirányú oktatás egy részét a tanuló / képzésben résztvevő a duális partnerrel szakképzési munkaszerződést kötve vállalati környezetben teljesíti.

 

A technikumi oktatásra vonatkozó előírásokról és szabályokról a Diákoknak menü “A technikumi oktatás jellemzői” c. pontunkban olvashat.

 

Jelentkezés a szakmajegyzék szerint szakmai oktatásra

(A jelentkezés esetén mindegyik esetben a választott szakma oldalán a jobb szélen található kép alatti “Előjelentkezés” gombot kell választani.)

 

Kifutó rendszerű, OKJ-s szakképesítések

 

Ágazatnak megfelelő szakmai érettségi vizsgával rendelkezők az alábbi OKJ-s szakképesítéseket szerezhetik meg 1 év alatt nappali tagozaton, amennyiben középiskolai tanulmányaikat 2020. szeptember 1-je előtt kezdték meg és 2022. szeptember 1. előtt nem töltik be a 25. életévüket.

 

Közgazdaság ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Informatika ágazat: Szoftverfejlesztő

 

Az OKJ-s szakképzésre történő jelentkezéshez kérjük, hogy az e-mail címen vegye fel a kapcsolatot iskolánkkal.


Fontos időpontok

 

 • Online jelentkezési határidő:
  • nappali: 2022. június 24. (péntek) 9 óra
  • felnőttek oktatása: 2022. augusztus 31. (szerda)
 • Szakképzési beiratkozás (nappali): 2022. június 24. (péntek) 10 óra
 • Pótbeiratkozás (nappali): 2022. augusztus 22. (hétfő) 10 óra
 • Szakképzési tájékoztató a felnőttek oktatásáról: 2022. augusztus 22. (hétfő) 16:30
 • Beiratkozás a felnőttek oktatására: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 16-18 óra

 

Amennyiben kérdése van a képzésekkel kapcsolatban, írjon nekünk az címre és hamarosan válaszolunk kérdéseire.

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra