Közzétételi lista

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet alapján az alábbiakban olvasható iskolánk közzétételi listája.

 

Felvételi tájékoztató: 2021/2022. tanév

 

Beiratkozás időpontja

  • 9. évfolyam: 2021. június 22-én 8-11 óráig
  • Szakképző évfolyamok (nappali): 2021. június 25., pótbeiratkozás: 2021. augusztus 23. 10 óra
  • Felnőttek oktatása (munka mellett végezhető szakmai oktatás): 2021. szeptember 1. 16 óra

 

Engedélyezett osztályok, csoportok száma: 9. évfolyamon 3 osztály

 

Iskolai osztályok és létszámok: 2020. október 1.

 

Díjfizetési kötelezettség

  • A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: az iskolai tandíj, térítési díj szedését magasabb jogszabályok (a szakképzésről szóló LXXX. törvény 3.§ (2) bekezdése, illetve a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 4.§-a határozza meg), nagyságát a kancellár tanévenként határozza meg.
  • Az étkezés díját az iskola tanulói és dolgozói havonta fizetik. Az étkezési térítési díjakat az NGSZ által meghatározott időszakban és módon lehet befizetni, a befizetés időpontjáról a szülőket és a tanulókat tájékoztatni kell. A díjak esetleges visszafizetése indokolt esetben, kérelem alapján történhet, közvetlenül az érintettnek (vagy szülőjének), illetve beszámítható a következő időszakra. 100 Ft alatt nem térítünk vissza, 100 Ft felett számlára történik a visszautalás.

 

Ellenőrzések, vizsgálatok

 

Nyitva tartás rendje: külső látogatók számára az intézmény munkanapokon 8-tól 16 óráig tart nyitva.

 

Éves munkaterv: 2020/2021. tanév

 

Iskolai alapdokumentumok:

SZMSZ, Szakmai program, Házirend

 

Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetői program.

 

Oktatók, dolgozók: létszáma, megoszlása

 

Lemorzsolódási, évismétlési mutatók

 

Érettségi vizsgák eredményei

 

Osztályozó vizsgák követelményei: a a Szakmai Program 2.9.1. pontjai tartalmazza.

 

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: a Szakmai Program 2.9. pontja szerint szabályozott.

 

Egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei: a Házirend “A tanórán kívüli tevékenységek rendje” c. fejezetében és a Szakmai Program 3.3.2. és 3.3.3. pontjai szerint szabályozott.

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra