Középfokú felvételi eljárás

A felvett tanulók listája ezen az oldalon található. Szívből gratulálunk az eredményhez!

 

A 2022/2023. tanévben induló kilencedikes osztályaink ideiglenes felvételi rangsorait ezen az oldalon tekinthetik meg.

 

A Vasváriban is megírható központi felvételi vizsgáról ezen az oldalon olvashatnak.

 

A 9. évfolyamra jelentkezők számára a kereskedelem ágazat kivételével mindegyik tanulmányi területen központi írásbeli felvételi vizsgát szervezünk magyar nyelvből és matematikából.

 

A központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezést 2021. december 3-ig küldheti meg a tanuló, közvetlenül valamely általa választott, vizsgát szervező intézménybe.

 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum is szervez írásbeli felvételi vizsgát, fogadja a jelentkezéseket. Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10 óra.

 

A vizsga helye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11., vagy más, a felvételiző által választott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, központi felvételi vizsgát szervező intézmény.

 

Pótló írásbeli felvételi vizsgát szervezünk 2022. január 27-én 14 órától azok számára, akik az első alkalommal alapos ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 293. § (1)-(2) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök használatát, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentést.

 

A vizsgán nyújtott teljesítményt a központilag kiadott javítási útmutató alapján értékeljük.

 

A kijavított központi írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének pontos időpontját később tesszük közzé.

 

Az írásbeli vizsgán elért eredményekről iskolánk 2022. február 7-én 14-től 16 óráig tájékoztatja a tanulókat az Értékelő lap iskolánkban történő átadásával.

 

A 9. évfolyamra jelentkezés a Jelentkezési lap iskolánkba (6722 Szeged, Gutenberg u. 11.) 2022. február 18-ig történő eljuttatásával történik. A jelentkezési laphoz (a kereskedelem ágazat kivételével) kérjük csatolni az írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó Értékelő lap másolatát.

 

A hozzánk jelentkezők rangsorolása a hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján történik.

 

Hozott pontként az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe 5 tantárgyból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (ez maximum 100 pontot jelenthet). Azoknál a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál, akiket a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján mentesítettek valamely tantárgyrészből az értékelés és minősítés alól, az alábbi képlet szerint számítjuk ki a felvételi pontszámot: a vizsgázó által elért (hozott és a írásbeli felvételin szerzett) pontszám osztva a vizsgázó által elérhető maximális pontszámmal, majd szorozva 200-zal (törtszám esetén a pontszámot egész számra, felfelé kerekítjük).

 

Az írásbeli felvételi vizsgán szerezhető maximális pontszám magyar nyelvből 50 pont, matematikából 50 pont, összesen 100 pont.

 

A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vehető maximális pontszám az előbbiek alapján 200 pont, melynek 50%-a a hozott pontokból, 50%-a a felvételi vizsgán szerzett pontokból adódhat.

 

Az 1002-es kódú tanulmányi terület (kereskedelem ágazat) esetében a hozott pontok kétszeresét vesszük figyelembe. A maximális pontszám ebben az esetben is 200 pont.

 

FONTOS: A kereskedelem ágazat kivételével valamennyi tanulmányi területre történő felvétel feltétele a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli felvételi vizsga megírása, valamint matematikából valamennyi eredmény (az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatának) megléte.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) bekezdése alapján a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Az azonos összpontszámot elérő felvételizők további rangsorolása a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik (ha a központi felvételi dolgozatok összpontszáma is azonos, akkor a matematika felvételi dolgozat pontszáma a mérvadó a rangsor kialakításánál; azok között, akik még így is azonos eredményt értek el, a matematika hozott pontok alapján döntjük el a sorrendet).

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra