Iskolánkról

Tegyen virtuális sétát a Vasváriban

 

 

Iskolánkat 1912-ben alapította Szeged Szabad Királyi Városa. A következő évtizedekben viharos történelmet szenvedett el az intézmény: két világháborút, több tanárának elvesztését, a tanulói létszám szélsőséges hullámzását, kényszerű költözéseket, valamint név- és profilváltásokat. 1968-ban költözött jelenlegi épületébe, a Gutenberg u. 11. szám alá. 33 évvel ezelőtt, 1988 októberében vette fel a „márciusi ifjak” egyikének, Vasvári Pálnak a nevét. Az alapítás óta eltelt több mint egy évszázad alatt kialakult az iskola hagyomány- és értékrendszere, és a röviden csak “Vasvári”-ként emlegetett iskola Szeged város, a dél-alföldi régió egyik meghatározó szakképző intézményévé vált.

 

Iskolánk jelenleg a Szegedi Szakképzési Centrum részeként működő szakképző intézmény, típusát tekintve technikum.

 

Az iskola adatai, elérhetőségei

 

Az iskola neve: Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum
Feladatellátási helye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11.

OM azonosító: 203052

Feladatellátási hely kódja: 010

Telefonszáma: +36-62 425-322

Webcíme: https://vasvari.org
E-mail címe:

 

Küldetésnyilatkozat

 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum alapvető küldetése, hogy megőrizze és továbbfejlessze az évszázados történelme során felhalmozott szellemi és anyagi értékeket, hagyományaira építve a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával magas szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket képezzen.

 

Oktatóink a korszerű ismeretek közvetítése mellett a tanulói személyiség kibontakoztatására, valamint az önálló cselekvéshez nélkülözhetetlen képességek, készségek kialakítására egyformán nagy hangsúlyt fektetnek. Nevelő-oktatómunkánk célja, hogy végzett tanulóink számára egyenlő eséllyel tegyük lehetővé a zökkenőmentes munkába állást, a megszerzett tudás továbbfejlesztését, a felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulást, egyúttal a társadalom közösségeibe való beilleszkedést.

 

Alapvető feladatunk, hogy a változásokra figyelve, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva minél szélesebb körben kínáljunk képzési és továbbképzési programokat fiataloknak és felnőtteknek egyaránt.

 

Törekszünk kapcsolatrendszerünk folyamatos szélesítésére és elmélyítésére, a tanulók és a cégek közötti kapcsolatteremtés elősegítésére szakmai tapasztalatszerzés céljából, hiszen tudjuk, hogy eredményeket kizárólag a partnereinkkel való szoros együttműködések révén tudunk elérni.

 

VEZETŐSÉG

 

OKTATÓK

 

MUNKATÁRSAK

 

ISKOLATÖRTÉNET

 

ALAPÍTVÁNY

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra