Gazdasági informatikus szakképesítés

A GAZDASÁGI INFORMATIKUS szakmai oktatás során (kifutó rendszerben) az OKJ-ban szereplő szakképesítést lehet megszerezni, amely az INFORMATIKA ágazatba tartozik. Tekintettel arra, hogy a szakképzés rendszere a 2019. évi LXXX. törvény hatályba lépésével 2020. szeptember 1-jével jelentősen átalakult, így a kifutó, iskolai rendszerű OKJ-s képzéseket már csak azok számára lehet megszervezni, akik legkésőbb a 2019/2020. tanévben kezdték meg a 9. évfolyamot.

 

A képzés jellemzői:

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 (komplex OKJ)
 • Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása: elmélet 40% – gyakorlat 60%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

A képzést megalapozó jogszabályok:
a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

 

A 2 éves Gazdasági informatikus képzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények:
 • Pályaalkalmassági követelmények:

 

Az 1 éves Gazdasági informatikus képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az érettségi vizsga teljesítésén kívül:

 • a jelentkező a 9-12. évfolyamon az “Informatika” ágazatban végezte középiskolai (szakgimnáziumi) tanulmányait vagy
 • a jelentkező az “Informatika ismeretek” vagy az “Informatikai ismeretek” nevű szakmai vizsgatantárgyból tett érettségi vizsgát vagy
 • a jelentkező rendelkezik az “Informatika” ágazatba tartozó más OKJ-s szakképesítéssel.

 

A szakképesítés rövid leírása:

A Gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben. Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

 

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A Gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező képes

 • informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani,
 • vállalkozni, munkavállalót-, illetve saját magát foglalkoztatni, munkát vállalni mind a hazai, mind az EU munkaerőpiacán, megfelelni a hazai munkáltatói piacon,vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani,
 • munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni,
 • különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni,
 • megtervezni és telepíteni egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez,
 • adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására,
 • programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére / webes feladatok megoldására,
 • munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá képes a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani,
 • a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésére, tud új vállalati információs rendszereket tervezni, tesztelni, üzemeltetni és tud egy meglévő rendszert adaptálni,
 • a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszerek segítségével alrendszereket / rendszereket fejleszteni,
 • feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni,
 • statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani,
 • adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét cél érdekében,
 • rendszerszervezési projektben dolgozni,
 • minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázis tervezési és lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani,
 • a szakma gyakorlásához szükséges anyanyelvi és angol nyelvi kommunikációra,
 • angol nyelvi szakmai szöveget megérteni és fordítani.

 

A képzés tartalma:

 • Az egyes követelménymodulok részletes tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat (ld. a cikk elején, a képzést megalapozó jogszabályoknál).
 • A képzés során a gazdasági élet és az informatika külön­böző területe­i­vel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul száma és neve – tantárgyak vagy tartalmi leírás, illetve az egyes témakörök rövid leírása olvasható)
  • 11498-12 Foglalkoztatás I. (munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek)
  • 11499-12 Foglalkoztatás II. (munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség)
  • 10815-16 Információtechnológiai alapok
   • IT alapok (elmélet): munka- és környezetvédelmi alapismeretek, bevezetés a számítógépes architektúrákba, szoftverismeret, információtechnológia biztonság alapjai)
   • IT alapok gyakorlat : biztonságos labor- és eszközhasználat, számítógép összeszerelés, telepítés és konfigurálás, megelőző karbantartás)
  • 11997-16 Hálózati ismeretek I.
   • Hálózatok I. (elmélet): hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek, a fizikai és az adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll, a hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai, IPv4 és Pv6 címzési struktúra, alhálózatok, az alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság, kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok, forgalomirányítási ismeretek, biztonságos hálózat, forgalomszűrés, IP szolgáltatások)
   • Hálózatok I. gyakorlat: csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alapkonfigurációja, vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz, forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés, IP-címzés a gyakorlatban, szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság, a kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata, statikus és dinamikus forgalomirányítás, a biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés, IP szolgáltatások a gyakorlatban, komplex hálózat tervezése, kialakítása)
  • 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
   • Programozás (elmélet)
   • Programozás gyakorlat:bevezetés a programozásba, weboldalak kódolása, JavaScript, a Java vagy a C# nyelv alapjai, haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven, adatbázis-kezelő alkalmazások készítése, összefoglaló projektfeladat
  • 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv: (IT szakmai angol nyelv) hallás utáni szövegértés, szóbeli kommunikáció, szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon, írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, angol nyelvű szövegalkotás, e-mail, keresés és ismeretszerzés angol nyelven
  • 12002-16 Gazdasági alapok és projektmenedzsment
   • Gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, statisztika, számvitel, pénzügyi ismeretek, marketing alapok
   • Gazdasági ismeretek gyakorlat: vállalatgazdaságtan gyakorlat, statisztika gyakorlat, számvitel gyakorlat
   • Információs rendszere: információs rendszerek fejlesztése, IR fejlesztési módszerek, szakmai jog, vezetés és szervezés, projektmenedzsment alapok
   • Szakmai angol nyelv
  • 10822-16 Az informatika alkalmazása
   • Projektmenedzsment gyakorlat: projektirányítási program és használata, esettanulmányok
   • IR gyakorlat: esettanulmány IR fejlesztésre, komplex IR bemutatása
   • IT alkalmazási gyakorlat: statisztikai információs rendszerek, adatbázis gyakorlat, problémamegoldás táblázatkezelővel, szakmai kommunikáció
   • Számviteli IR gyakorlat : számviteli IR, könyvelés programmal
  • Szakmai idegen nyelv (nappali munkarendben: 4 óra / hét, esti felnőttoktatásban: kb. 2 óra / hét)

 

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol, valamint a záródolgozat határidőre történő leadása (iskolarendszerű képzés esetén az SZVK-ban meghatározottak szerint).

 

A NAPPALI és az ESTI munkarendű képzés óratervei:

 • nappali oktatás (kifutó rendszerben, legutoljára a 2019/2020. tanévben beiskolázott tanulókra vonatkozhat, a táblázat 2/14. évfolyamára vonatkozó óraszámok érvényesek az 1 éves képzésre)
 • esti felnőttoktatás (utoljára a 2020/2021. tanévben)
bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra