Erasmus+ KA1- 2018

Szakmódszertani, digitális és nyelvi kompetenciák fejlesztése a Vasváriban

 

A Vasvári 2018-1-HU01-KA101-046962 azonosító számú projektje 38 949 euró támogatást nyert az Európai Parlament és Tanács Erasmus+ KA1 “Közoktatási munkatársak mobilitása” pályázati felhíváson.

Projektidőszak: 2018.06.01 – 2019.05.31.

 

Cél

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma az Erasmus+ KA1 mobilitási programban „Szakmódszertani, digitális és nyelvi kompetenciák fejlesztése a Vasváriban” című projekttel pályázott. A projekt fő célja a nyelvi, szakmódszertani és digitális kompetenciák fejlesztése, valamint kollégáink személyes és szakmai megújulásának támogatása. 105 éves iskolánk a hagyományok ápolása mellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az oktatást új módszerekkel, folyamatosan megújuló iskolai eszközparkunkkal és a modern IKT-eszközök tanórai integrálásával biztosítsa. Ez irányú erőfeszítéseinket segíti jelenlegi pályázatunk. Projektünk a tantestület 14 tagjának szakmódszertani, digitális, illetve nyelvi kompetenciafejlesztését tűzi ki célul, mely során 10 idegen nyelv szakos és 4 közismereti vagy szakmai tárgyakat oktató tanár vesz részt külföldi továbbképzéseken.

– nyelvi képzés nem nyelv szakos kollégáknak – 4 fő

– szakmódszertani és IKT továbbképzések nyelvszakos kollégáknak – 10 fő

 

Projekttevékenység

2018 júliusa és augusztusa között iskolánk 14 pedagógusa vesz részt egy- és kéthetes továbbképzéseken Angliában, Írországban, Máltán, Franciaországban és Németországban. Az IKT készségek fejlesztését célzó továbbképzések témái: különböző IKT-eszközök (okostelefon, táblagép, szociális média, applikációk) integrálása az oktatás különféle fázisaiba, míg a módszertani továbbképzések tartalom- és projektorientált oktatási módszerek és kooperatív tanulási technikák integrálását célozzák meg. A nyelvi kurzusokra jelentkező tanárok nyelvtudását, kommunikációs készségeit és interkulturális tudatosságát kívánjuk erősíteni.

 

A résztvevő kollégák beszámolói és a projekt oldala itt található.

 

 

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra