Ideiglenes felvételi rangsorok a 2021/2022. tanévre

A 2021/2022. tanévre iskolánk 9. évfolyamára jelentkezett tanulók rangsorolása – a kereskedelem ágazat kivételével – a hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján történt. A kereskedelem ágazat (1002 tanulmányi terület) esetében a hozott pontok kétszeresét vettük figyelembe.

 

Az egyes tanulmányi területeken kialakult rangsort az alábbi táblázatok tartalmazzák:

1001 – nyelvi előkészítő, informatika és távközlés ágazat

1002 – nyelvi előkészítő, kereskedelem ágazat

1003 – gazdálkodás és menedzsment ágazat

1004 – informatika és távközlés ágazat

 

Gyors keresési lehetőség a táblázatokon belül: Ctrl+F, majd a képernyő alsó vagy felső részén megjelenő cellába az oktatási azonosítót/jeligét beírva a megfelelő sorra ugrik a kurzor.

 

Hozott pontként – a kereskedelem ágazat kivételével – az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vettük figyelembe 5 tantárgyból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (angol vagy német) – összesen maximum 100 pont. Az írásbeli felvételi vizsgán szerezhető maximális pontszám magyar nyelvből 50 pont, matematikából 50 pont, összesen 100 pont. A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vehető maximális pontszám az előbbiek alapján 200 pont, melynek 50%-a a hozott pontokból, 50%-a a felvételi vizsgán szerzett pontokból adódhat.

 

Felhívjuk az érintett diákok és szüleik figyelmét, hogy az itt közzétett rangsorok tájékoztató jellegűek: a jelentkezők rangsorából értelemszerűen kiesnek majd azok, akiket a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatika Technikum előtt megjelölt középiskolába felvesznek, így a rangsorban hátrébb szereplők is esélyesek lehetnek a felvételre.

 

A nyolcadik osztályos tanulók a módosítási időszakban (2021. március 23-24. között) a jelentkezés sorrendjének módosítására, valamint a már megjelölt középiskolák kínálatából új tanulmányi terület megjelölésére kapnak lehetőséget. Javasoljuk, hogy a változtatással csak indokolt esetben éljenek.

 

Az egyes tanulmányi területekre felvett tanulók listája csak a felvételi eljárás végén, az Oktatási Hivatal által visszaküldött adatok alapján válik véglegessé. A felvételi eljárás hivatalos eredményéről 2021. április 30-ig írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket és általános iskolájukat.

 

Felvételi tájékoztatónk ITT érhető el.

 

Emlékeztetőül: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) bekezdése alapján a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Az azonos összpontszámot elérő felvételizők további rangsorolása a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik (ha a központi felvételi dolgozatok összpontszáma is azonos, akkor a matematika felvételi dolgozat pontszáma a mérvadó a rangsor kialakításánál; azok között, akik még így is azonos eredményt értek el, a matematika hozott pontok alapján döntjük el a sorrendet).

 

Szeged, 2021. március 9.

 

Sutka Irén
igazgató