Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés

A VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ szakmai oktatás során (kifutó rendszerben) az OKJ-ban szereplő szakképesítést lehet megszerezni, amely a KÖZGAZDASÁG ágazatba tartozik. Tekintettel arra, hogy a szakképzés rendszere a 2019. évi LXXX. törvény hatályba lépésével 2020. szeptember 1-jével jelentősen átalakult, így a kifutó, iskolai rendszerű OKJ-s képzéseket már csak azok számára lehet megszervezni, akik legkésőbb a 2019/2020. tanévben kezdték meg a 9. évfolyamot.

 

A képzés jellemzői:

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 (komplex OKJ)
 • Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása: elmélet 70% – gyakorlat 30%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

A képzést megalapozó jogszabályok, a képzés specialitása:

a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 29/2016. (VIII.26.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

 

A 2 éves Vállalkozási és bérügyintéző képzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények:
 • Pályaalkalmassági követelmények:

 

Az 1 éves Vállalkozási és bérügyintéző képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az érettségi vizsga teljesítésén kívül:

 • a jelentkező a 9-12. évfolyamon a “Közgazdaság” ágazatban végezte középiskolai (szakgimnáziumi) tanulmányait vagy
 • a jelentkező a “Közgazdaság ismeretek” vagy a “Közgazdasági ismeretek” nevű szakmai vizsgatantárgyból tett érettségi vizsgát vagy
 • a jelentkező rendelkezik a “Közgazdaság” ágazatba tartozó más OKJ-s szakképesítéssel.

 

A szakképesítés rövid leírása:

A Vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

 

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A Vállalkozási és bérügyintéző képes:

 • a kis- és középvállalkozások (kkv) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni,
 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,
 • előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában,
 • vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket,
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,
 • részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban,
 • vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,
 • ellátni a kis- és középvállalkozások (kkv) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket,
 • részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében,
 • közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában,
 • nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket,
 • egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat,
 • közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében,
 • vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat,
 • ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó- és járulék-nyilvántartás stb.) feladatokat,
 • közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,
 • értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat,
 • használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagokat és irodai szoftvereket,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
  munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni.

 

A képzés tartalma:

 • Az egyes követelménymodulok részletes tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat (ld. a cikk elején, a képzést megalapozó jogszabályoknál).
 • A képzés során a gazdasági élet külön­böző területe­i­vel, kiemelten a bérügyekkel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul száma és neve – tantárgyak vagy tartalmi leírás)
  • 11498-12 Foglalkoztatás I. – munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek
  • 11499-12 Foglalkoztatás II. – munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség
  • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása – gazdasági és jogi alapismeretek, ügyviteli ismeretek, ügyviteli gyakorlatok, általános statisztika, statisztika gyakorlat, pénzügyi alapismeretek, pénzügy gyakorlat, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat
  • 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok – vállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfinanszírozás gyakorlat, adózás, elektronikus adóbevallás gyakorlata
  • 10151-16 Bérügyi szakfeladatok ellátása – bérügyi feladatok, bérügyi gyakorlat
  • 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai – kis- és középvállalkozások gazdálkodása, üzleti tervkészítés gyakorlata
  • 10153-16 Könyvvezetési feladatok – könyvvezetés, pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat
  • 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás – munkaerő-gazdálkodás, bérszámfejtési gyakorlat
  • 10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása – társadalombiztosítás, TB-gyakorlat

 

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol, valamint üzleti terv záródolgozat készítése és előírt határidőre történő leadása.

 

A NAPPALI és az ESTI munkarendű képzés óratervei:

 • nappali oktatás (kifutó rendszerben, legutoljára a 2019/2020. tanévben beiskolázott tanulókra, a táblázat 2/14. évfolyamára vonatkozó óraszámok érvényesek az 1 éves képzésre)
 • esti felnőttoktatás (utoljára a 2020/2021. tanévben)
bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra