Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

A PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ szakmai oktatás során (kifutó rendszerben) az OKJ-ban szereplő szakképesítést lehet megszerezni, amely a KÖZGAZDASÁG ágazatba tartozik. Tekintettel arra, hogy a szakképzés rendszere a 2019. évi LXXX. törvény hatályba lépésével 2020. szeptember 1-jével jelentősen átalakult, így a kifutó, iskolai rendszerű OKJ-s képzéseket már csak azok számára lehet megszervezni, akik legkésőbb a 2019/2020. tanévben kezdték meg a 9. évfolyamot.

 

A képzés jellemzői:

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 (komplex OKJ)
 • Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása: elmélet 70% – gyakorlat 30%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

A képzést megalapozó jogszabályok, a képzés specialitása:

a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 29/2016. (VIII.26.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

 

A képzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények:
 • Pályaalkalmassági követelmények:

 

Az 1 éves Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az érettségi vizsga teljesítésén kívül:

 • a jelentkező a 9-12. évfolyamon a “Közgazdaság” ágazatban végezte középiskolai (szakgimnáziumi) tanulmányait vagy
 • a jelentkező a “Közgazdaság ismeretek” vagy a “Közgazdasági ismeretek” nevű szakmai vizsgatantárgyból tett érettségi vizsgát,
 • de a jelentkező nem rendelkezik OKJ-s szakképesítéssel.

 

A szakképesítés rövid leírása:

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

 

A szakképesítés munkaterületének leírása:

 • Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.
 • Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket.
 • Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat.
 • Képes elektronikus úton eleget tenni az adókötelezettség teljesítésének.
 • Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban.
 • Részt vesz a befektetési döntések előkészítésében.
 • Ügyintézést végez a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatban.
 • Ellátja a könyvelési feladatokat.
 • Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.
 • Elszámolja a termelési költségeket.
 • Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében.
 • Közreműködik a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában.
 • Képes számítógépes programcsomagokat és irodai szoftvereket használni.
 • Ellátja a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig.
 • Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.
 • Feladatai elvégzéséhez képes telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni.
 • Képes a munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

 

A képzés tartalma:

 • Az egyes követelménymodulok tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat (ld. a cikk elején, a képzést megalapozó jogszabályoknál).
 • A képzés során a gazdasági élet külön­böző területe­i­vel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul száma és neve – tantárgyak vagy tartalmi leírás)
  • 11498-12 Foglalkoztatás I. – munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek
  • 11499-12 Foglalkoztatás II. – munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség
  • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása – gazdasági és jogi alapismeretek, ügyviteli ismeretek, ügyviteli gyakorlatok, általános statisztika, statisztika gyakorlat, pénzügyi alapismeretek, pénzügy gyakorlat, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat
   Könyvelés számítógépen – könyvelés számítógépen gyakorlat
  • 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása – gazdálkodási ismeretek
  • 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok – vállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfinanszírozás gyakorlat, adózás, elektronikus adóbevallás gyakorlata
  • 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai – számvitel
  • 11505-12 Könyvelés számítógépen – könyvelés számítógépen gyakorlat
  • 11501-16 Projektfinanszírozás – projektfinanszírozás, projektfinanszírozás gyakorlata
  • 11502-12 Projektfolyamatok követése – projektfolyamatok követése, projekttervezés gyakorlata

 

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol, valamint esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és -finanszírozás témakörében.

 

A NAPPALI és az ESTI munkarendű képzés óratervei:

 • nappali oktatás (kifutó rendszerben, legutoljára a 2019/2020. tanévben beiskolázott tanulókra vonatkozhat, a táblázat 2/14. évfolyamára vonatkozó óraszámok érvényesek az 1 éves képzésre)
 • esti felnőttoktatás (utoljára a 2020/2021. tanévben)
bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra