Irodai titkár szakképesítés

Az IRODAI TITKÁR szakmai oktatás során (kifutó rendszerben) az OKJ-ban szereplő szakképesítést lehet megszerezni, amely az ÜGYVITEL ágazatba tartozik. Tekintettel arra, hogy a szakképzés rendszere a 2019. évi LXXX. törvény hatályba lépésével 2020. szeptember 1-jével jelentősen átalakult, így a kifutó, iskolai rendszerű OKJ-s képzéseket már csak azok számára lehet megszervezni, akik legkésőbb a 2019/2020. tanévben kezdték meg a 9. évfolyamot.

 

A képzés jellemzői:

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 (komplex OKJ)
 • Az elméleti és gyakorlati képzési idő megoszlása: elmélet 40% – gyakorlat 60%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az 1/13. évfolyamon 4 hét (esti oktatásban 96 óra)

 

A képzést megalapozó jogszabályok, a képzés specialitása:

a képzés megvalósítása az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, valamint a 8/2017. (V.17.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) alapján történik.

 

A 2 éves Irodai titkár képzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: ép kezek, ép látás, ép hallás
 • Pályaalkalmassági követelmények: kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban

 

Az 1 éves Irodai titkár képzésbe történő bekapcsolódás feltétele a fentiek teljesítésén kívül:

 • a jelentkező a 9-12. évfolyamon az “Ügyvitel” ágazatban végezte középiskolai (szakgimnáziumi) tanulmányait vagy
 • a jelentkező az “Ügyvitel ismeretek” vagy az “Irodai ügyviteli ismeretek” nevű szakmai vizsgatantárgyból tett érettségi vizsgát vagy
 • a jelentkező rendelkezik az “Ügyvitel” ágazatba tartozó más OKJ-s szakképesítéssel.

 

A szakképesítés rövid leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

 

A szakképesítés munkaterületének leírása:

Az Irodai titkár szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
 • gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;
 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;
 • iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
 • vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;
 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;
 • ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
 • feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;
 • ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;
 • projektfeladatokban részt venni;
 • nyilvántartásokat vezetni;
 • leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;
 • jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;
 • gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

 

A képzés tartalma:

 • Az egyes követelménymodulok részletes tartalmáról a szakképzési kerettantervből tájékozódhat (ld. a cikk elején, a képzést megalapozó jogszabályoknál).
 • A képzés során az ügyvitel, az ügyfélszolgálat, a dokumentumkezelés, a kommunikáció és az rendezvény- és programszervezés külön­böző területe­i­vel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők: (követelménymodul száma és neve – tantárgyak vagy tartalmi leírás)
  • 11498-12 Foglalkoztatás I. – munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek
  • 11499-12 Foglalkoztatás II. – munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség
  • 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok – gazdasági és vállalkozási ismeretek, jogi ismeretek
  • 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások – gépírás és levelezési gyakorlat, irodai alkalmazások gyakorlata
  • 12083-16 Gyorsírás – gyorsírás gyakorlata
  • 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll – kommunikáció a titkári munkában
  • 10072-16 Rendezvény- és programszervezés – rendezvény- és programszervezés (elmélet), rendezvény- és programszervezés gyakorlata
  • 12085-16 Titkári ügyintézési gyakorlat – titkári ügyintézés (elmélet), titkári ügyintézés gyakorlata
  • 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv – irodai szakmai angol nyelv

 

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az évfolyam (a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak) sikeres teljesítése, amelyet a tanév végén kiállított bizonyítvány igazol.

 

A NAPPALI és az ESTI munkarendű képzés óratervei:

 • nappali oktatás (kifutó rendszerben, legutoljára a 2019/2020. tanévben beiskolázott tanulókra vonatkozhat, a táblázat 2/14. évfolyamára vonatkozó óraszámok érvényesek az 1 éves képzésre)
 • esti felnőttoktatás (utoljára a 2020/2021. tanévben)
bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra