Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakma (kereskedelmi logisztika szakmairány)

Az IDEGEN NYELVŰ IPARI ÉS KERESKEDELMI TECHNIKUS szakmai oktatás során a szakmajegyzéken szereplő új szakmát lehet megszerezni, amely a KERESKEDELEM ágazatba tartozik. Iskolánkban az Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakmán belül a Kereskedelmi logisztika szakmairányban folytatjuk a képzést.

 

Képzéseinkre a Szakképzési Jelentkezési Rendszeren keresztül jelentkezhet.
(A jelentkezési felület használatában az alábbi videó, illetve szöveges leírás nyújt segítséget.)

 

Tájékoztató a KERESKEDELEM ágazatról:

A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy olyan tevékenység, amelynek eredményeként a termékek az előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz, azaz a fogyasztóhoz. A szakmacsoporton belül kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientált duális képzés, amelynek során a tanulók megismerik a pálya szépségeit, nehézségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát, a munkaterületen dolgozók tevékenységét, annak távlatait. Megismerkednek új technológiákkal, digitális eszközökkel, amelyek a munkafolyamatokat segítik. Előtérbe kerül a szakmai idegen nyelv elsajátítása. Ismereteket szereznek az áruforgalom lebonyolításáról, az online értékesítés területéről, a klasszikus eladói tevékenységről, valamint a termelési és gazdálkodási folyamatokról. A képzés segíti a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, a saját egyéni életpályájuk reális megtervezésében. Kialakul bennük a szakma iránti szeretet, a munkakörhöz szükséges magatartás és felelősségérzet.

 

Az ágazati képzés befejezését követően (5 éves képzésben a 2. év végén, 2 éves képzésben az első képzési év félévekor) ágazati alapvizsgát kell tenni, amely két részből áll:

 • egy írásbeli vizsgából (Gazdálkodási tevékenység alapjai, 60 perc) és
 • egy gyakorlati vizsgából (Információkezelés és üzleti kultúra, 60 perc).

Az ágazati alapvizsga részletes tartalmát a képzési és kimeneti követelmények dokumentuma (ld. lejjebb) határozza meg.

 

Az IDEGEN NYELVŰ IPARI ÉS KERESKEDELMI TECHNIKUS a kereskedelmi és a gazdasági területen (beszerzés, gyártás, értékesítés) felmerülő folyamatokat, illetve a munkaügyi, pénzügyi és számviteli feladatokat látja el idegen nyelven. A szakképzett technikus idegen nyelven tanulja a beszerzési, gyártási, értékesítési és munkaügyi folyamatok, a pénzügy, a számvitel és a projektmenedzsment bizonyos részeit.

 

A szakma szakmajegyzék szerinti azonosító száma: 5 0417 13 01.

 

Ajánljuk minden fiatal számára, aki szereti az idegennyelveket, kommunikatív és jó szervező, emellett nyitott, érdeklődő és szívesen vesz részt csapatmunkában.

 

A képzésre vonatkozó tartalmi követelmények:

 

Kompetenciaelvárás: Jó nyelvérzék, jó kommunikációs képesség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • piaci és vevőadatokat elemez, árképzést készít elő;
 • árajánlatokat készít;
 • előkészíti a vevőkkel kötendő szerződéseket;
 • felügyeli a megrendelések időben történő beérkeztetését;
 • meghatározza a termékek és a szolgáltatások beszerzése kapcsán felmerülő mennyiségi igényeket;
 • megtervezi az anyagok és az energia felhasználását a gyártási folyamat során;
 • megtervezi a marketing folyamatokat, akciókat;
 • munkaerőigényt mér fel a vállalati célok, az értékesítési és gyártási terv figyelembevételével;
 • munkaköri leírásokat és álláshirdetéseket készít elő;
 • bér- és fizetéselszámolásokat készít;
 • projekteket tervez, támogat, kiértékel és azokban aktívan részt vesz;
 • munkafolyamatokat szervez és optimalizál.

 

Ma oktatjuk a jövőt, mi oktatjuk a jövő szakembereit!

 

A szakképzés 4.0 bevezetésével új lehetőségek nyílnak meg a szakképzés terén. A jó iskola- és pályaválasztással hosszú távon alapozhatod meg a jövődet! A megújuló szakképzés sokféle irányból érkező fiatal számára teszi lehetővé, hogy a szándékaikhoz és készségeikhez legjobban illeszkedő, a munkaerőpiacon jól értékesíthető tudást sajátíthassák el. Ha a szakképzést választod, nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartanod, hiszen a technikusok és a mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet.

 

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

 

A képzés befejezését követően a fiatal az ágazat elnevezésének megfelelő, kereskedelem és marketing alapszakon tanulhat tovább a felsőoktatásban, amelyet elvégezve rendkívül széles a választható szakmák, betölthető állások köre (lásd a mellékelt szakmafelhőt).
(Forrás: felvi.hu)

 

 

 

bezaras

 

Iskolánk új, hivatalos oldala
a vasvari.hu címen érhető el.

 

Tovább az új oldalra