Központi felvételi vizsga

Információk a központi felvételi vizsgára iskolánkba jelentkező nyolcadikosok számára

 

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat)
A vizsga helyszíne: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11.

 

Érkezés az iskolába: legkésőbb 9:30-ra

 

A vizsga időbeosztása:

Magyar nyelv – 10:00-10:45

15 perc szünet

Matematika – 11:00-11:45

 

Tudnivalók a vizsga lebonyolításával kapcsolatban
Minden tanuló névre szóló vizsgabehívót kap e-mailben (legkésőbb január 11-ig), melyen a terembeosztásról és a dolgozatok megtekintéséről is tájékoztatást küldünk.
Hamarosan mellékelünk egy vizsgabehívó-mintát, amelyen a vizsgával kapcsolatos, fontos információk olvashatók.

 

Azok a tanulók, akik a vizsgára vonatkozó kedvezményekben részesülnek – időhosszabbítás, felmentés az értékelési rendszer egy részlete alól vagy segédeszköz használata, külön határozatban értesítést kaptak.

 

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén, majd a vizsgabehívójában szereplő teremben, a névre szóló ültetőkártyával jelölt padnál foglaljon helyet. Szükség esetén segítő tanulóink és tanáraink rendelkezésre állnak.

 

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

– személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,

– a vizsgabehívó levelet (ha a tanuló a vizsgabehívót a vizsga napjáig nem kapja kézhez, akkor is jelenjen meg, a vizsga ebben az esetben is megkezdhető),

– íróeszközöket.

 

A dolgozat megírása, segédeszközök:

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tollal kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Járványhelyzeti tudnivalók
1. A szülők csak az épület bejáratáig kísérhetik gyermekeiket.

2. A vizsgázóknak arcmaszkban kell az iskolába érkezniük, belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet-mérés.

3. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben nem csoportosulhatnak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.

4. Egy vizsgateremben legfeljebb 10 vizsgázó tartózkodhat és legalább 1,5 m-es védőtávolságot biztosítunk.

5. A védőmaszk viselése a vizsgázók számára az ülőhely elfoglalásáig kötelező, az írásbeli vizsga ideje alatt erősen ajánlott.

6. A vizsgázók a vizsgadolgozat leadása után sem csoportosulhatnak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.

 

Javítás, megtekintés, észrevétel, értékelőlapok
A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási értékelési útmutatói 2021. január 23-án 13:00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

A kijavított és szkennelt központi írásbeli vizsgadolgozatokat 2021. január 29-én 16 óráig kiküldjük a jelentkezési lapon megjelölt értesítési e-mail címre, így azok megtekintését 2021. január 29-én 16 órától biztosítjuk. A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelésre hivatkozó – észrevételeit az igazgatóhoz kell benyújtania 2021. február 1. 16 óráig. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az írásbeli vizsgán elért eredményekről iskolánk 2021. február 8-án tájékoztatja a tanulókat az Értékelő lap e-mailben történő elküldésével.

A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánunk!